Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rośnie import wyrobów cukierniczych do Kazachstanu

06.08.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: KAZACHSTAN

W pierwszej połowie 2015 r. kazachstański import wyrobów cukierniczych, nie zawiearających kakao, wyniósł ponad 8,6 tys. ton, co oznaczało wzrost o prawie 80 proc. w zestawieniu z tym samym okresem ub.r.

Jak szacuje komitet kontroli celnej Ministerstwa Finansów Kazachstanu, ok. 80 proc. tego importu pochodziło z krajów tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw, w tym głównie z Ukrainy, na którą przypadło w omawianym okresie 75 proc.wolumenu importu.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość