Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rośnie import stolarki otworowej do Rosji

19.09.2011 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: ROSJA

Rosja jest 10-krotnie większym importerem wyrobów stolarki otworowej niż ich eksporterem. W 2010 wartość importu drzwi i okien do tego kraju wyniosła 360 mln USD i była o ponad 17 proc. większa w porównaniu z rokiem poprzednim.

W strukturze towarowej importu dominują drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe ze stali. Przypada na nie ponad 70 proc. tego importu. Na drugim miejscu są drzwi i ich futryny oraz progi z drewna z udziałem ponad 10 proc., a na trzecim –okna, okna balkonowe i ich ramy z drewna, na które przypada ponad 8 proc. importu stolarki otworowej do Rosji. Polski eksport stolarki otworowej do Rosji w 2010 r. wyniósł nieco ponad 10 mln USD, co stanowiło 3 proc. całkowitej wartości rosyjskiego importu tych wyrobów.

Główną pozycją w tym eksporcie były w ub.r. drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe ze stali. Przypadło na nie prawie 50 proc. polskiego eksportu stolarki otworowej do Rosji. Udział okien, okien balkonowych i ich ram z drewna wyniósł prawie 21 proc., a drzwi, okien i ich ram oraz progów drzwiowych z tworzyw sztucznych – 10 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość