Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rośnie grecki import kosmetyków i wyrobów higienicznych

13.09.2016 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYCZNEJ | Kraj: GRECJA

W pierwszej połowie 2016 r. wartość importu wyrobów kosmetyczno-higienicznych do Grecji wyniosła 295,3 mln euro i była o 3,5 mln euro, czyli o 1,2 proc., większa niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Największy przyrost zanotowano w przywozie surowców do produkcji wyrobów kosmetycznych, w tym zwłaszcza olejków eterycznych i różnego rodzaju mieszanek wykorzystywanych w procesie wytwarzania omawianych artykułów. Wzrost ten wyniósł odpowiednio: 21 i 20 proc. Z kolei o 12 proc. wzrósł import produktów do higieny jamy ustnej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość