Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rośnie fiński import serów

20.07.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: FINLANDIA

Ok. 50 proc. spożywanego w Finlandii sera pochodzi z importu. Szczególnie szybko rośnie w tym kraju popularność twarogu. W 2015 r. fiński import twarogu wyniósł 23 mln kg, co stanowiło 30 proc. całego wolumenu sera sprowadzanego do tego kraju z zagranicy.

Całkowity import serów do Finlandii powiększył się w ub.r. o 8 proc., podczas gdy konsumpcja tych wyrobów pochodzących z produkcji krajowej zmniejszyła się o 0,5 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość