Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rośnie eksport wina z Gruzji

27.06.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: GRUZJA

W ciągu pierwszych 5 miesięcy 2014 r. wolumen gruzińskiego eksportu wina wzrósł aż o 147 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r. i wyniósł 22,8 mln butelek.

Pod względem wartości tempo wzrostu eksportu było jeszcze wyższe (169 proc.). W okresie styczeń-maj wywieziono z Gruzji za granicę wino o wartości 73,8 mln USD.

Do największych odbiorców tego napoju należą: Rosja (na którą przypada 68 proc.) gruzińskiego eksportu), Ukraina, Kazachstan, Polska i Łotwa.

W całym 2013 r. producenci wina z Gruzji również odnotowali wysokie tempo wzrostu. Wyniosło ono 96 proc. Na 48 zagranicznych rynków trafiło wówczas 44,6 mln butelek tego napoju.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość