Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rośnie czeski import kamieni szlachetnych

29.05.2015 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: CZECHY

W 2014 r. nastąpił 2-krotny wzrost wartości importu kamieni szlachetnych do Rep. Czeskiej. Wyniósł on ok. 750 mld CZK, czyli 30,7 mln USD. W głównym stopniu był to wynik osłabienia czeskiej waluty w stosunku do dolara. Poprzednio podobną skalę wzrostu importu tych wyrobów odnotowano w Czechach w 2012 r.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość