Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rośnie brazylijski eksport produktów z drewna

09.06.2016 | Autor: PBRZ | Branża: DRZEWNO-PAPIERNICZA | Kraj: BRAZYLIA

W 2015 r. wolumen brazylijskiego eksportu wyrobów z drewna osiągnął najwyższy poziom od 8 lat. W przypadku sklejki drewnianej odnotowano wzrost w stosunku do 2014 r. aż o 14 proc., do 1,5 mln m³.

Wzrost eksportu to główny sposób radzenia sobie przez miejscowych producentów ze słabnącym popytem wewnętrznym i kryzysem krajowej gospodarki. Tendencji tej nie powstrzymała rekordowo wysoka inflacja w Brazylii, podnosząca koszty wytwarzają i zmniejszająca konkurencyjność miejscowych wyrobów. Najsilniejszy popyt na brazylijskie wyroby drzewna zgłaszają Stany Zjednoczone, co ma bezpośredni związek z poprawą koniunktury na tamtejszym rynku mieszkaniowym.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość