Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rosną obroty niemieckiego handlu detalicznego

04.02.2015 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: WIELKA BRYTANIA

Według Niemieckiego Stowarzyszenia Handlu Detalicznego (HDE), w 2014 r. sprzedaż detaliczna w tym kraju osiągnęła poziom 460 mld euro i była o 1,9 proc. większa niż w roku poprzednim. Organizacja ta na 2015 r. przewiduje kontynuację tendencji zwyżkowej: obroty handlu detalicznego w Niemczech mają zwiększyć się o 1,5 proc.

Korzystny wpływ na wartość sprzedaży mają takie czynniki jak: niższe ceny energii, poprawa sytuacji na miejscowym rynku pracy, wzrost płac, czy mniejsza skłonność do oszczędzania z powodu niskich stóp procentowych.

Szczególnie dynamicznie rozwija się sprzedaż internetowa: w 2015 r. ma ona powiększyć się o 12 proc., do 44 mld euro.

HDE nie spodziewa się poważniejszych zagrożeń z powodu tendencji deflacyjnych: w 2015 r. ceny detaliczne w Niemczech powinny wzrosnąć o 0,6 proc. wobec 1,4 proc. w 2014 r.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość