Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rosja szybko zwiększa import świeżych owoców i jagód

12.10.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ROSJA

Na rosyjskim rynku świeżych owoców i jagód zdecydowanie dominują produkty importowane. Rozmiary importu tych artykułów są przy tym wyraźnie większe niż wielu innych produktów spożywczych. Przykładowo wolumen importu ryb i wyrobów rybnych jest mniejszy 6-krotnie, a mleka i przetworów mleczarskich - aż 11,5 razy mniejszy od przywozu świeżych owoców i jagód.

Import tych ostatnich artykułów rośnie z roku na rok, średnio o 300 tys. ton. W 2010 r. zwiększył się on 10,9 proc. Tempo wzrostu w wyrażeniu wartościowym jest jeszcze wyższe: w ub.r. sięgnęło ono aż 25 proc.

W strukturze towarowej rosyjskiego importu świeżych owoców jagód dominują jabłka, na które przypada prawie 25 proc. całego wolumenu importu omawianej grupy towarowej. Na drugim miejscu znajdują się banany, a na kolejnych: mandarynki, pomarańcze i winogrona. Pod względem wartości importu na pierwszym miejscu są banany, a na następnych winogrona i jabłka.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość