Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rosja światowym liderem w imporcie jabłek i gruszek

29.11.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ROSJA

W 2010 r. Rosja wysunęła się na pierwsze miejsce w świecie pod względem wolumenu importu jabłek i gruszek. Przywóz jabłek z zagranicy wyniósł 1,11 mln t (z czego najwięcej, bo blisko 253 tys. t, czyli 23 proc., pochodziło z Polski. Natomiast wolumen importu gruszek do Rosji w 2010 r. sięgnął poziomu 412 tys. ton. Pierwszą pozycję w światowym imporcie tych owoców Rosja prawdopodobnie zachowa również w 2011 r.

Importowane jabłka i owoce konsumują w Rosji przed wszystkim mieszkańcy dużych miast, natomiast ludność wiejska i z mniejszych miast spożywa owoce produkcji krajowej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość