Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rosja importuje coraz więcej produktów mleczarskich

30.08.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ROSJA

Wzrost krajowej konsumpcji mleka i jego przetworów w Rosji w 2010 r. (patrz inf. z 14.07.2011) przy spadku produkcji wewnętrznej m.in. w wyniku w wyniku suszy, spowodowały w zeszłym roku wzrost importu tych artykułów aż o 24 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim.

Import serów wzrósł w tym czasie o 25 proc. masła śmietankowego – o 31 proc., twarogu – o 27 proc., a mleka i śmietany – o 100 proc. Nieznacznie spadł natomiast import jogurtów, kefirów i mleka pasteryzowanego.

Najbardziej, aż o 60 proc. zwiększył się rosyjski import mleka i jego przetworów z Niemiec. Kraj ten wysunął się na pierwsze miejsce wśród zagranicznych dostawców omawianych artykułów. Wartość importu z Niemiec wyniosła prawie 380 mln USD, co stanowiło blisko 20 proc. całego rosyjskiego importu mleka i jego przetworów w 2010 r., szacowanego na niecałe 2 mld USD.

Na drugim miejscu wśród zagranicznych dostawców omawianych tu produktów na rynek rosyjski znalazła się w ub.r. Finlandia – 245 mld USD, a na kolejnych: Polska – 116 mln USD, Holandia i Litwa – po 112 mln USD oraz Francja – 110 mln USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość