Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowy spadek produkcji odzieży w Chile

13.06.2016 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: CHILE

W pierwszej połowie br. produkcja chilijskiego przemysłu odzieżowego jest o 11 proc. niższa w zestawianiu z tym samym okresem ub.r. Jeszcze głębszy spadek (aż o 53 proc.) nastąpił w porównaniu z 2008 r.

O utracie znaczenia tego przemysłu w krajowej gospodarce i rekordowo niskiej produkcji najlepiej świadczy spadek jego udziału w PKB: z 1,2 proc. 20 lat temu do zaledwie 0,3 proc. obecnie.

>Głównym powodem jest napływ tanich wyrobów z Chin.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość