Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowy import węgla do Indii

06.08.2013 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: INDIE

W roku finansowym 2012/13 indyjski import węgla kamiennego wyniósł 135 mln ton i był o 29 proc. większy aniżeli w roku poprzednim. Ustanowiony został w ten sposób nowy rekord importu, mimo że kraj ten jest trzecim na świecie producentem węgla. Na bieżący rok spodziewany jest kolejny spektakularny wzrost przywozu tego paliwa.

Największym zagranicznym dostawcą węgla kamiennego do Indii jest Indonezja. W ubiegłym roku finansowym sprzedała ona Indiom 77,5 mln ton tego nośnika energii. Oznacza to wzrost o 40 proc w stosunku do roku poprzedniego.

Najbardziej, aż o 75 proc., zwiększył się w ub.r. import tego surowca energetycznego do indyjskich elektrociepłowni

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość