Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowy import piwa do Czech

07.01.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: CZECHY

Czesi coraz bardziej przechodzą na piwo importowane. W okresie styczeń-październik 2010 r. import piwa do Rep. Czeskiej sięgnął 740 tys. hl. Było to 2 razy więcej niż w całym roku poprzednim. Główną przyczyną jest spadek produkcji krajowego, a po drugie – jest on droższe od importowanego.

Ponad połowa importowanego przez Czechy piwa pochodzi z Polski.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość