Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowy eksport wina z USA

14.03.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: USA

Według danych Wine Institute, w 2013 r. wartość eksportu amerykańskiego wina (głównie pochodzącego z Kalifornii) osiągnęła rekordowy poziom 1,55 mld USD. Głównym odbiorcami są kraje Unii Europejskiej, Kanada, Japonia, Hongkong i Chiny.

Najnowsze prognozy mówią, że do 2020 r. eksport amerykańskiego wina powinien podskoczyć do 2 mld USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość