Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowy eksport wina z RPA

14.05.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: RPA

W 2015 r. eksport wina z RPA osiągnął rekordowy poziom 415 mln litrów. Poprzedni najwyższy poziom produkcji pochodził z 2008 r. Było to 411 mln l. Główne kierunki eksportu to Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Holandia. Wartość polskiego importu wina z RPA w ub.r. przekroczyła 2 mln euro.

Według SAWIS (South African Wine Industry and Systems), 2013 r. powinien również być rekordowy pod tym względem. Oczywiście, jeśli warunki meteorologiczne nie pogorszą się drastycznie.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość