Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowy eksport win z USA

22.03.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: USA

W 2010 r. eksport wina z USA osiągnął rekordowy poziom 1,14 mld USD. Oznaczało to wzrost aż o 25,6 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim. Tak szybki wzrost umożliwiło m.in. zmniejszenie dostaw win australijskich, chilijskich, francuskich na rynek światowy. Pod względem wolumenu eksport ten szacuje się na ponad 560 mln standardowych butelek.

Najbardziej dynamicznie rozwija się eksport win z niskich i średnich przedziałów cenowych. Do grupy największych eksporterów amerykańskich win należą: DFV Wines, E.&J. Gallo Winery, Bronco Wine Co. i The Wine Group.

Głównymi odbiorcami amerykańskich win są: Unia Europejska (wartość importu w 2010 r. – 435 mln USD), Kanada (308 mln USD), Hongkong (116 mln USD), Japonia (76 mln USD) i Chiny (45 mln USD).

Szef Wine Institute - prezentując te dane - powiedział, że jak najbardziej realne są wcześniejsze prognozy mówiące, iż w 2020 r. wartość amerykańskiego eksportu win przekroczy 2 mld USD.

 

34

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość