Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowy eksport szwajcarskich zegarków

07.02.2014 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: SZWAJCARIA

Słaba koniunktura w gospodarce światowej nie przeszkadza szwajcarskiej branży zegarmistrzowskiej w osiąganiu coraz lepszych wyników. Jak informuje Szwajcarska Federacja Przemysłu Zegarmistrzowskiego, w 2013 r. wartość eksportu zegarków z tego kraju wyniosła 21,8 mld CHF i była o 1,9 proc. większa niż w roku poprzednim, kiedy to po raz pierwszy w historii przekroczyła symboliczną barierę 20 mld CHF. Pod względem wolumenu eksport ten sięgnął 28,1 mln szt.

Największy segment stanowią zegarki o cenie eksportowej niższej niż 200 CHF. W 2013 r. stanowiły one prawie 65 proc. całego wolumenu wywozu, ale ich eksport zmniejszył się o 8,5 proc. Silnie (o 14,2 proc.) wzrósł natomiast wolumen eksportu szwajcarskich zegarków o cenie mieszczącej się w przedziale 200-500 CHF. Niewielki spadek (o1,4 proc.) odnotowano w eksporcie zegarków droższych 9500-3000 CHF). Natomiast w segmencie wyrobów luksusowych (powyżej 3000 CHF) zarejestrowana została zwyżka eksportu o 2,8 proc.

Wśród największych odbiorców szwajcarskich zegarków zdecydowanie dominuje Hongkong (ponad 4,1 mld CHF w 2013 r.). Następne miejsca zajmują: USA – 2,2 mld CHF, Chiny – prawie 1,5 mld CHF, Niemcy – 1,3 mld CHF, Włochy, Francja i Japonia – po ok. 1,2 mld CHF, Singapur – 1,1 mld CHF, Wielka Brytania – 1 mld CHF i Zjednoczone Emiraty Arabskie – ponad 900 mln CHF.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość