Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowy eksport rybnych konserw z Hiszpanii

23.12.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: HISZPANIA

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2015 r. hiszpański eksport konserw i półfabrykatów rybnych wyniósł 126,6 tys. ton i był o 6 proc. większy niż w tym samym okresie ub.r., a zarazem największy od 2000 r.

Według organizacji branżowej, Anfaco-Cecopesca, wartość tego eksportu zwiększyła się w omawianym okresie o 3,3 proc., do poziomu 544 mln euro.

Głównym rodzajem ryb eksportowanych przez Hiszpanię jest tuńczyk. W okresie styczeń-wrzesień br. wywóz za granicę tych ryb wyniósł 76 tys. ton, za 344 mln euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość