Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowy eksport łososia z Norwegii

09.07.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: NORWEGIA

W pierwszej połowie 2015 r. wartość eksportu łososia z Norwegii osiągnęła rekordowy poziom prawie 22 mld NOK, czyli ok. 2,7 mld USD. W zestawieniu z tym samym okresem ub.r. oznaczało to wzrost o 3 proc. (537 mln NOK). Pod względem wolumenu tempo wzrostu było jeszcze wyższe – 6 proc., a rozmiary eksportu sięgnęły 492 tys. ton.

Głównym odbiorcami norweskiego łososia są kraje Unii Europejskiej. W pierwszej połowie br. państwa te dokonały zakupu za 16 mld NOK (wzrost w ciągu roku o 11 proc.). W wyrażeniu ilościowym eksport do UE wzrósł o 10 proc., do 373 tys. ton.

Największym rynkiem zbytu na ten gatunek ryby z Norwegii jest Polska. W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. eksport ten wyniósł 373 tys. ton i był o 9 proc. większy w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość