Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowo niskie rezerwy zbóż w Kanadzie

13.06.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: KANADA

Z powodu słabych zbiorów w poprzednich kilku latach, stan zapasów zbóż w Kanadzie spadl do rekordowo niskiego poziomu. W całej historii kanadyjskiego rolnictwa rezerwy zbóż nie zdarzyło się, żeby rezerwy te były niższe niż 10 mln ton. Według prognoz tamtejszych specjalistów, w końcu sezonu 2011/12 spadną one poniżej 9,5 mln ton, z 10,4 mln ton poprzednim roku. Jest to o 26 proc. mniej niż wynosiła średnia za ostatnie 10 lat.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość