Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowe rezerwy walutowe Chin

12.05.2011 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: CHINY

Chińskie rezerwy walutowe przekroczyły 3 bln USD i są obecnie zdecydowanie największe na świecie. W ciągu ostatniego roku (licząc do końca marca 2010 r.) wzrosły one aż o 24,2 proc. Głównym powodem tej zwyżki były zmasowane zakupy dolarów i innych walut zagranicznych, dokonywane przez Pekin w celu sztucznego powstrzymywania zwyżkowej tendencji kursu juana. Zabiegi te prowadzą – oprócz wzrostu rezerw walutowych i nadwyżki w chińskim handlu zagranicznym - do nasilenia presji na zwyżkę cen paliw i surowców na rynku międzynarodowym oraz spowolnienia tempa poprawy koniunktury w gospodarce światowej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość