Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowe połowy krewetek w Argentynie

05.01.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ARGENTYNA

Według wstępnych danych argentyńskiego Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Rybołówstwa, w 2015 r. zarejestrowano w tym kraju 8,4 proc. wzrost połowów krewetek, do poziomu prawie 138 tys. ton. Był to trzeci kolejny rok wzrostu produkcji, za każdym razem powyżej 100 tys. ton. Większość złowionych krewetek (88,7 tys. ton) zamrożono bezpośrednio na statkach.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów ub.r. Argentyna zanotowała 17,6 proc. wzrost eksportu krewetek, do 80,2 tys. ton. Pod względem wartości eksport tej jednak zmniejszył się o 6,3 proc., do 511 mln ton. Stało się tak wskutek spadku średniej ceny krewetek o 9,5 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość