Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowe obroty na międzynarodowym rynku sztuki

02.03.2015 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: ŚWIAT

W 2014 r. sprzedaż dzieł sztuki w skali światowej wyniosła 15,2 mld USD i była o 26 proc. większa niż w roku poprzednim. Rekordowa okazała się też liczba dzieł, których cena wyniosła 1 mln USD i więcej. Takich prac było 1679, aż 4 razy więcej niż 10 lat temu.

Według danych Artprice, liderem pod względem wartości zakupów dzieł sztuki okazały się – po raz kolejny – Chiny (wraz z Hongkongiem i Tajwanem). Ich transakcje na tym rynku sięgnęły 5,6 mld USD, co oznaczało spadek 5 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim. Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone – 4,8 mld USD (wzrost w stosunku do 2013 r. o 41 proc.), a na trzecim Wielka Brytania – 2,8 mld USD (wzrost o 35 proc.).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość