Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowa produkcja stali na świecie

24.01.2012 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: ŚWIAT

Produkcja stali w skali globalnej wzrosła w 2011 r. o 6,8 proc., osiągając rekordowy poziom 1527 mln ton. Z najnowszych danych Światowego Stowarzyszenia Stali (World Steel Association) wynika, że tendencja wzrostowa wystąpiła w większości części i krajów świata.

W państwach Unii Europejskiej tempo wzrostu było relatywnie niewielkie i wniosło 2,7 proc. (w tym w Niemczech – 1 proc., a we Francji – 2,4 proc. W sumie produkcja stali w krajach UE w 2011 r. doszła do 177,4 mln ton.

Znacznie wyższą dynamikę odnotowano w Ameryce Płn. Produkcja stali wzrosła tam o 6,8 proc., do 118,9 mln ton (w tym w USA – o 8,1 proc., do 86,2 mln ton).

W Ameryce Płd. produkcja tego wyrobu zwiększyła się w ub.r. jeszcze bardziej (aż o 10,2 proc.), do 48,4 mln ton, w tym w Brazylii – o 57 proc., do 35,2 mln ton.

Głównym światowym producentem stali pozostały Chiny (wzrost o 8,9 proc., do 695,5 mln ton, co stanowiło 45,5 proc. produkcji światowej). Wytwórczość stali w całej Azji zbliżyła się w ub.r. do granicy 1 mld ton (988,2 mln ton, przy wzroście w stosunku do roku poprzedniego o 7,9 proc.).

Rosja w 2011 r. zwiększyła produkcję stali o 2,7 proc., do 68,7 proc., a Ukraina – o 5,7 proc., do 35,3 proc. Na Bliskim Wschodzie wzrost wyniósł 6,9 proc, do 20,9 mln ton).

Spadek wytwórczości stali zarejestrowano natomiast w Afryce (aż o 13,8 proc., do 14,3 mln ton) i Oceanii ( o 11,1 proc., do 7,2 mln ton).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość