Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowa produkcja orzechów włoskich na świecie

22.02.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

W kampanii 2015/16 światowa produkcja orzechów włoskich osiągnęła rekordowy poziom 1,9 mln ton, oznaczający wzrost o 7,9 proc. w zestawieniu z poprzednim rokiem gospodarczym.

Największym dostawcą tych produktów na rynek międzynarodowy były Chiny – 1 mln ton (wzrost w ciągu roku o 11,1 proc.). Zdecydowanie słabszą dynamikę odnotował drugi potentat w tej dziedzinie, czyli Stany Zjednoczone. Głównie w wyniku suszy, która dotknęła Kalifornię – amerykańska produkcja orzechów włoskich zwiększyła się w minionym sezonie o 0,9 proc., dochodząc do 512,6 tys. ton.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość