Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rekordowa produkcja mleka w Kazachstanie

13.07.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: KAZACHSTAN

W pierwszej połowie 2011 r. produkcja mleka w Kazachstanie wyniosła 2722 tys. ton. Oznaczało to wzrost o 5 tys. ton w zestawieniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zwyżkę produkcji odnotowano we wszystkich regionach kraju, oprócz obwodu zachodniopkazachstańskiego i akmolińskiego.

Najwięcej mleka w Kazachstanie produkuje się w obwodach: kostanajskim - 431,6 tys. ton w pierwszej połowie 2011 r., wschodniokazachstańskim - 345,6 tys. ton w tym samym okresie, południowokazachstańskim - 337,4 tys. ton i ałmatyńskim - 323,3 tys. ton.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość