Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rejestracje samochodów w UE. Najszybszy przyrost na Litwie

26.10.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: UE

W pierwszych 3 kwartałach 2011 r. z wszystkich krajów członkowskich UE najwyższą dynamikę rejestracji nowych samochodów odnotowano na Litwie. Liczba tych rejestracji wyniosła wprawdzie tylko niecałe 10 tys. szt., ale było to aż o 87 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji znalazła się Estonia (wzrost o 82 proc., do 11,4 tys. szt.), a na trzecim – Łotwa (wzrost o 76 proc., do 6,2 tys. szt.).

Według ACEA., na drugim końcu listy znajdują się takie kraje jak: Grecja (spadek nowych rejestracji w omawianym o kresie aż o 35,7 proc. poniżej 80 tys. szt.), Portugalia (spadek o 23,5 proc., do 123,5 tys. szt.) i Hiszpania (spadek o 20,7 proc. do 624 tys. szt.).

W całej UE w okresie styczeń-wrzesień 2011 r. odnotowano spadek nowych rejestracji o 1,1 proc., do poziomu 10121,4 tys. szt.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość