Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Przyszłość brytyjskiego przemysłu włókienniczego

12.02.2015 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: WIELKA BRYTANIA

Do 2020 r. zatrudnienie w przemyśle włókienniczym Wielkiej Brytanii wzrośnie o 20 tys. osób. Jak wynika z najnowszego raportu, w 2014 r. zatrudnienie w tym sektorze, którego wartość produkcji ocenia się na 9 mld GBP, powiększyło się o 5 tys. pracowników.

To odrodzenie brytyjskiego przemysłu włókienniczego jest skutkiem m.in. takich czynników jak: wzrost popytu na wyroby wytwarzane w kraju, zwyżka koszów produkcji w państwach uchodzących do niedawna za tanie pod względem kosztów robocizny, zmniejszająca konkurencyjność tychże państw, a także poczynione w ostatnich latach inwestycje, rozwój innowacyjności oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora włókienniczego w Wielkiej Brytanii.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość