Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Przyspieszenie w szwedzkim budownictwie

25.11.2015 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: SZWECJA

W drugim kwartale br. budownictwo w Szwecji odnotowało prawie 14-proc. tempo wzrostu w zestawieniu z tym samym trzymiesięcznym okresem ub.r. Obok Holandii i Słowenii była ta najwyższa dynamika zarejestrowana przez ten sektor w całej Unii Europejskiej.

Przyspieszenie tempa wzrostu produkcji dotyczyło zarówno budownictwa mieszkaniowego (+13,8 proc.) jak i infrastrukturalnego (+10,8 proc.). W pierwszym przypadku był to efekt realizacji planów władz państwowych, zmierzających do nadrobienia zaległości budowlanych powstałych w ostatnich 3 dekadach. W tym czasie np. kolejka oczekujących na mieszkania socjalne w stalicy kraju wydłużyła się do 8,5 roku.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość