Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Przewidywany wzrost rynku papieru na świecie

24.08.2012 | Autor: PBRZ | Branża: DRZEWNO-PAPIERNICZA | Kraj: ŚWIAT

W ciągu najbliższych 5 lat skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) światowego rynku papieru wyniesie prawie 6 proc. W efekcie, w 2017 r. wartość tego rynku sięgnie 256 mld USD.

Przemysł papierniczy zalicza się do największych emitentów gazów cieplarnianych. W USA klasyfikowany jest on pod tym względem na czwartym miejscu wśród wszystkich tamtejszych sektorów przemysłu przetwórczego. Jego udział w całkowitej emisji dwutlenku węgla przez amerykański przemysł ocenia się na prawie 10 proc.

Ameryka Płn. i Europa Zach. zużywają najwięcej papieru (ponad 180 kg per capita rocznie. W Australii wskaźnik ten wynosi ok. 130 kg, a Europie Wschodniej i Ameryce Łac. – ok. 50 kg, a w krajach Azji i Pacyfiku – poniżej 50 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca rocznie. Jednak to właśnie w tym ostatnim regionie zużycie papieru rośnie najszybciej. Sytuacja taka utrzyma się również w dającej się przewidzieć przyszłości.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość