Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Przemysł tekstylno-odzieżowy w Czechach

20.10.2016 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: CZECHY

W pierwszej połowie br. wartość produkcji czeskiego przemysłu tekstylno-odzieżowego wyniosła 1 mld euro i była o 5 proc. większa niż w tym samym okresie ub.r. Obroty samej branży odzieżowej zwiększyły się w tym samym czasie do 137 mln euro.

Według czeskiego stowarzyszenia przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, trwająca w tym kraju od 2010 r. poprawa koniunktury w tej branży wiąże się z lekkim ożywieniem gospodarczym obserwowanym w większości krajów europejskich, będących głównymi odbiorcami czeskich wyrobów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość