Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Przemysł ceramiczny w Unii Europejskiej

29.10.2014 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: UE

Wartość rocznej produkcji przemysłu ceramicznego w krajach UE ocenia się na 25 mld euro. Na tym poziomie utrzymuje się od 2009 r. Wcześniej produkcja ta była znacząco wyższa: w 2007 r. przekraczała 35 mld euro.

Zeszłoroczna produkcja omawianych wyrobów w UE stanowiła ok. 25 proc. wytwórczości tych artykułów w skali świata.

Zatrudnienie w tym sektorze, bezpośrednio w produkcji, znajduje ponad 200 tys. osób. Z liczby tej, aż 34 proc. przypada na zatrudnionych przy produkcji płytek ściennych i podłogowych, 24 proc. – przy wytwarzaniu, cegieł, dachówek i rur ceramicznych, po 12 proc. – materiałów ogniotrwałych i nakryć stołowych, oraz po 9 proc. – materiałów ściernych i ceramiki technicznej oraz ceramiki sanitarnej.

Największymi producentami wyrobów ceramicznych w UE są: Włochy, Niemcy. Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Portugalia i Austria, a z nowych krajów członkowskich: Czechy, Polska i Węgry.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość