Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Przedłuża się kryzys we francuskim budownictwie

14.03.2016 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: FRANCJA

Budownictwo ma we Francji prawie 5-proc. udział w PKB. Sektor ten tworzy 540 tys. firm, (z czego aż 95 proc. to przedsiębiorstwa małe, zatrudniające 1-10 pracowników, natomiast firm dużych, z ponad 200 pracowników, jest ok. 200. Największe z nich i najbardziej znane w skali międzynarodowej, to Bouygues, Vinci i Eiffage.). Łączne zatrudnienie we francuskim budownictwie wynosi ok. 1,5 mln osób.

Według Francuskiego Stowarzyszenia Przemysłu Budowlanego (EFB), 2015 r. był kolejnym już, siódmym, okresem spadku produkcji w tym sektorze. Tym razem spadek ten wyniósł 3 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim. Wolumen mieszkań oddanych do użytku zmniejszył się o 3,9 proc., a produkcja w budownictwie niemieszkaniowym spadała w tym samym czasie aż o 18 proc.

Na 2016 r. przewiduje się wreszcie odwrócenie niekorzystnych tendencji. Produkcja budowlana powinna powiększyć się o 2,5 proc., z czego w budownictwie mieszkaniowym – o 5,5 proc. Ma to nastąpić w związku z wprowadzeniem w życie rządowych programów modernizacji budynków i wznoszenia nowych obiektów. Polegają one m.in. na udzielaniu zwolnień podatkowych i ulg dla inwestujących w nieruchomości, redukcji VAT na materiały wykończeniowe, zwieszeniu kredytów dla kupujących nieruchomości itp.

Większego ożywienia nie oczekuje się natomiast w budownictwie niemieszkaniowym. Wartość prac modernizacyjnych i remontowych w tym sektorze ma powiększyć się o 0,4 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość