Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognozy dla światowego rynku jubilerskiego

31.12.2014 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: ŚWIAT

Sprzedaż wyrobów jubilerskich w skali świata powinna rosnąć do 2020 r. w średnim rocznym tempie 5-6 proc., by w końcu prognozowanego okresu osiągnąć poziom 250 mld euro.

Rynek tych produktów wciąż jest bardzo rozdrobniony: łączny udział 10 największych producentów oceniany jest na zaledwie 12 proc., a tylko 2 największe firmy (Cartier i Tiffany &a Co.) znajdują się na liście 100 najcenniejszych światowych marek. W 2014 r. Cartier zajął w tym rankingu pozycję 58., a Tiffany’s – 71. Być może do 2020 r. dołączy do nich firma Swarovski.

Pozostałe główne firmy branży jubilerskiej odgrywają rolę głównie lokalną, np. Christ w Niemczech czy Chow Tai Fook w Chinach. Analitycy spodziewają się jednak, że do 2020 r. powiększą one swój udział w światowych obrotach, m.in. poprzez przejęcia innych, mniejszych uczestników rynku.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość