Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognozowany deficyt szkła płaskiego w Rosji

17.11.2011 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: ROSJA

W Rosji będzie brakować szkła płaskiego. Deficyt pojawi się już w 2013 r. i będzie to miało związek nie tylko z wejściem w końcowy etap przygotowań do igrzysk zimowych w Soczi, ale przede wszystkim ze zbyt niskimi możliwościami produkcyjnymi miejscowych przedsiębiorstw, zwłaszcza w zestawieniu z rosnącym popytem na ten wyrób.

Okazuje się bowiem, że w tym kraju na 5-6 deklarowanych budów nowych zakładów wytwarzających szkło płaskie zazwyczaj powstają najwyżej 2 fabryki. Nic wiec dziwnego, że w 2013 r. podaż tego rodzaju szkła na rynku rosyjskim wyniesie 240-260 mln m², a nie 310-320 mln m², jak wynikałoby z oceny krajowego popytu. Zabraknie więc 50-60 mln m². Ten deficyt spowoduje więc zapewne wyraźny wzrost cen oraz zwiększenie importu. Prognozuje się udział importu w zaspokajanie potrzeb rosyjskiego rynku na szkło płaskie wzrośnie do 20 proc. Ok. 60 proc. tego importu przypadnie na dostawców chińskich.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość