Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza wzrostu sprzedaży pojazdów o niskiej emisji spalin

06.06.2012 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ŚWIAT

W ciągu najbliższych 5 lat wartość światowego rynku pojazdów o niskiej lub zerowej emisji spalin powiększy się 4-krotnie. Według najnowszego raportu firmy Markets and Merkets, w 2017 wartość sprzedaży tego rodzaju pojazdów w skali świata przekroczy 103 mld USD wobec 27,5 mld USD spodziewanych w 2012 r. i 21,1 mld USD zanotowanych w roku ubiegłym. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) tego rynku przekroczy wiec 30 proc.

W 2011 r. w obrocie międzynarodowym znajdowało się 827 tys. samochodów elektrycznych lub hybrydowych. Prognozuje się, że w 2017 r. liczba ta przekroczy 3,5 mln szt.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość