Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza wzrostu popytu na węgiel

16.12.2011 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: ŚWIAT

70 W najbliższych 5 latach należy spodziewać się silnego wzrostu światowego popytu na węgiel kamienny. Międzynarodowa Agencja Energetyczna(IEA) ostrzega, że z uwagi na coraz trudniejszy w wielu krajach dostęp do pokładów tego surowca oraz konieczność rozbudowy infrastruktury kopalnianej, nastąpi wyraźna zwyżka kosztów wydobycia i cen węgla.

Według najnowszego raportu IEA, mimo podejmowanych w skali świata wysiłków mających na celu ograniczenie wykorzystania węgla do celów energetycznych, w ciągu nadchodzących 5 lat zapotrzebowanie na to paliwo wzrośnie o 600 tys. ton dzienne, a więc o prawie tyle samo o ile wzrósł globalny popyt na węgiel w poprzednim 10-leciu (700 tys. t/dz.). W 2010 r. światowe wydobycie węgla kamiennego wyniosło 6,3 mld ton wobec 3,7 mld ton w 2000 r. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) produkcji w tym okresie sięgnął 5,5 proc.

 

Fot: Patou / FreeDigitalPhotos.net

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość