Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza wzrostu norweskiego rynku budowlanego

01.08.2016 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: NORWEGIA

Według założeń przedstawionego przez norweski rząd krajowego planu transportowego, obejmującego okras do 2023 r., wartość zrealizowanych w tym czasie inwestycji w infrastrukturze transportowej powinna wynieść 86,5 mld USD. Pozwoliłoby to na zbudowanie 1300 km dróg głównych i 380 km autostrad 4-pasmowych.

Na lata 2015-19 przewidywane jest spowolnienie tempa wzrostu tego rynku do 3,9 proc. rocznie wobec ponad 7 proc. w poprzednim pięcioleciu.

Największym segmentem norweskiego rynku budowlanego jest jednak nie budownictwo infrastrukturalne, lecz mieszkaniowe, na które przypada 45 proc. całkowitej wartości produkcji tego sektora.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość