Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza światowej sprzedaży motocykli

23.12.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ŚWIAT

80 Światowy popyt na motocykle, motorowery i motocykle elektryczne do 2015 r. powinien rosnąć w tempie ponad 6 proc. rocznie i pod koniec prognozowanego okresu osiągnąć poziom 119 mln szt. Pod względem wartościowym tempo wzrostu ma być jeszcze wyższe (8,3 proc.). W 2015 r. wartość sprzedaży omawianych pojazdów w skali świata wyniesie 66 mld USD.

Największym segmentem pozostanie rynek motocykli z silnikami o spalaniu wewnętrznym, jednak tempo jego wzrostu będzie niższe aniżeli rynku motocykli z silnikiem elektrycznym. W 2015 r. sprzedaż pojazdów tego pierwszego rodzaju wyniesie 80 mln szt., co będzie stanowiło ok. 65 proc, całego rynku.

Motocykle elektryczne szczególnie wielką popularność zdobywają w Chinach. W 2010 r. na ten kraj przypadło aż 93 proc. rynku światowego.

 

Fot: dan / FreeDigitalPhotos.net

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość