Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza rekordowych zbiorów kukurydzy w Europie

25.11.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

Według najnowszych prognoz amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), w bieżącym sezonie (2014/15) nastąpi niewielki, szacowany na 0,11 proc., wzrost światowej produkcji kukurydzy, do poziomu nieco ponad 990 mln ton.

Na tym tle wyróżnia się Europa, dla której USDA prognozuje wzrost produkcji o 23 proc., do rekordowego poziomu ponad 73 mln ton. Najwyższą dynamikę osiągną kraje południowej części kontynentu (np. Węgry – wzrost o 35 proc., do 9,1 mln ton). We Francji, która jest największym europejskim producentem kukurydzy, tempo wzrostu przekroczy 15 proc. (do 17 mln ton). We Włoszech zbiory tego zboża mają wzrosnąć także o ponad 15 proc. i wynieść 8.2 mln ton).

W sezonie 2013/14 USA, największy na świecie producent kukurydzy, odnotował rekordowe zbiory (366 mln ton, przy wzroście o 3,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego). Natomiast znajdujące się na drugim miejscu Chiny zarejestrowały w tym samym czasie spadek produkcji kukurydzy o 2 proc., do 214 mln ton.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość