Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza globalnego popytu na duże AGD

07.10.2014 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: ŚWIAT

Do 2017 r. zapotrzebowanie na duży sprzęt AGD w skali świata będzie wzrastało o 3,8 proc. średnio rocznie – ocenia Freedonia Group. Pod koniec prognozowanego okresu wolumen sprzedaży tych wyrobów osiągnie poziom 430 mln szt.

Do takiej zwyżki przyczyni się z jednej strony spodziewana poprawa koniunktury w budownictwie mieszkaniowym w USA i Europie Zach., a z drugiej – wzrost poziomu życia w wielu krajach rozwijających się, w tym zwłaszcza w Chinach i Indiach.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość