Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla włoskiego przemysłu mody

17.01.2014 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: WŁOCHY

W 2014 r. włoscy producenci mody mogą spodziewać się wzrostu sprzedaży o 5,4 proc., do poziomu 62,5 mld euro. Przedstawiona przez Krajową Izbę Mody Włoskiej Camera Nazionale della Moda Italiana - CNMI) prognoza na br. jest zdecydowanie bardziej optymistyczna od poprzednich ocen, jednak nie zakłada jeszcze powrotu do wyników sprzedaży z lat 2010-11, kiedy to dobrą koniunkturę stymulowały zwiększone zakupy z zagranicy, głównie z Chin, USA i krajów europejskich.

Udział eksportu w całkowitej sprzedaży produktów mody włoskiej ocenia się na 76 proc. Na istotny wzrost popytu na rynku krajowym ciągle nie można liczyć, co wynika z przeciągającej się recesji w gospodarce włoskiej. Wprawdzie w końcówce ub.r. odnotowano lekką zwyżkę sprzedaży, ale prezes CNMI, Mario Bosello, przestrzega przed nadmiernym optymizmem.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość