Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku wyświetlaczy samochodowych

25.01.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ELEKTRONICZNA | Kraj: ŚWIAT

W ciągu najbliższych 6 lat wartość światowego rynku wyświetlaczy samochodowych podwoi się: z 9 mld USD w 2015 r. do 18,6 mld USD w 2021 r.

W tymże okresie przeciętne roczne tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży omawianych urządzeń wyniesie 11 proc., przy czym najszybciej (aż o 21 proc. rocznie) będzie wzrastał segment systemów HUD.

Dostawy ekranów dla samochodów będą zwiększać się o 6 proc. średniorocznie i w końcu prognozowanego okresu osiągną poziom 170,6 mln szt.

W okresie najbliższych 6 lat sprzedaż ekranów o rozmiarze 7 cali i większych będzie wzrastać o 10 proc, rocznie (do 33,5 mln szt. w 2021 r.). Najbardziej popularne staną się urządzenia o rozmiarze 8 cali.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość