Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

28.06.2016 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: ŚWIAT

Skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) globalnego rynku urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w latach 2015-22 powinna wynieść 5,35 proc. W efekcie pod koniec prognozowanego okresie wartość tego rynku przekroczy 150 mld USD.

Do tak silnego wzrostu przyczyni się wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą: regulacje rządów wielu państw wymuszające bardziej efektywne wykorzystanie energii, ogólnoświatowa tendencja do wznoszenia energooszczędnych budynków, oraz poprawy jakości powietrza wewnątrz budynków, zwiększone zainteresowanie budową inteligentnych miast oraz stosowaniem nowoczesnych, inteligentnych technologii w budownictwie.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość