Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku stewii

29.03.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

Do 2020 r. wartość rynku stewii w skali globalnej osiągnie poziom 565 mln USD wobec nieco ponad 350 mln USD obecnie. Będzie to oznaczało, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w omawianym okresie przekroczy 8 proc.

Według firmy Persistence Market Research, do takiej tendencji w największym stopniu przyczyni się rosnąca świadomość konsumentów z korzyści, jakie przynosi konsumpcja tego produktu o małej zawartości cukru oraz podejmowane przez rządy wielu krajów inicjatywy zmierzające do redukcji spożycia cukru przez ludność. Szacuje się, że w 2020 r. udział stewii w globalnym rynku substancji słodzących wzrośnie do 15 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość