Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku samochodowego do 2030 r.

08.04.2015 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ŚWIAT

Na początku bieżącego stulecia zakończyła się trwająca przez poprzednie 30 lat tendencja do coraz wolniejszego tempa wzrostu światowego rynku samochodowego. Jeśli w pierwszej połowie lat 70. Tempo to wynosiło 6-7 proc. rocznie, to w 2000 r. spadło do zaledwie 2 proc. Obecnie zaś dochodzi do 4 proc.

Według prognoz firmy Siems, w następnych 15 latach utrzyma się trend zwyżkowy, głównie dzięki zwiększonemu popytowi ze strony krajów rozwijających się. Na tę grupę państw przypadnie aż 75 proc. globalnego przyrostu sprzedaży samochodów do 2030 r. Analitycy wspomnianej firmy prognozują, że światowy rynek samochodowy zwiększy się z ok. 70 mln szt. obecnie od 140 mln szt. w 2030 r.

Liderem rynku samochodowego w skali globalnej pozostaną Chiny, na które w 2030 r. przypadnie 28 proc. wolumenu sprzedaży. Kolejne miejsca zajmą: USA – 16,8 proc. rynku, Indie – 16,3 proc., Brazylia – 4,6 proc., Japonia – 3,0 proc., Rosja – 2,8 proc., Niemcy – 2,5 proc., Wielka Brytania – 2,3 proc. i Francja – 2,0 proc.

Chiny wysuną się też na pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby zarejestrowanych aut. Ich udział w globalnym parku samochodów w 2030 r. wyniesie 23 proc. Na następnych pozycjach znajdą się: USA – 20 proc., Indie - 12 proc., Japonia, Niemcy i Brazylia – po 4 proc. oraz Rosja, Wielka Brytania i Francja – po 3 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość