Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku produktów bezglutenowych

15.11.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

W ciągu najbliższych 5 lat wartość rynku żywności bezglutenowej w skali globu zwiększy się z 4,6 mld USD do 7,6 mld USD, co będzie oznaczało, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu tego rynku w omawianym okresie wyniesie 10,4 proc.

Pod względem wolumenu sprzedaży produktów bezglutenowych wskaźnik ten osiągnie poziom nieznacznie mniejszy (9,2 proc.) i w efekcie w 2020 r. wielkość tego rynku zbliży się do granicy 400 tys. ton.

Najszybciej rynek ten ma rosnąć w Europie.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość