Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku polietylenu wysokiej gęstości

30.09.2015 | Autor: PBRZ | Branża: TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW GUMOWYCH | Kraj: ŚWIAT

W 2023 r. światowy rynek polietylenu wysokiej gęstości osiągnie wartość 84,8 mld USD wobec 56,1 mld USD w 2014 r. W omawianym okresie skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wyniesie więc 4,5 proc. Transparency Market Research wolumen tego rynku ocenia na 39255 kiloton.

Polietylen wysokiej gęstości jest jednym z najważniejszych produktów polietylenowych używanych na świecie. Popyt nań jest generowany przede wszystkim przez przemysł opakowań z tworzyw sztucznych, produkcję folii i rur dla rolnictwa i przemysłu oraz budownictwo.

Ponad 40 proc. obrotów na globalnym rynku na polietylenu wysokiej gęstości przypada na Azję i Pacyfik. Na następnych miejscach znajdują się: Europa i Ameryka Płn.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość