Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Prognoza dla światowego rynku ochronnej odzieży roboczej

04.07.2016 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: ŚWIAT

Według najnowszego raportu firmy Grand View Research, Inc., do 2022 r. wartość światowego rynku ochronnej odzieży roboczej wzrośnie do 13,3 mld USD. Z kolei wolumen sprzedaży tych produktów w skali globalnej w ostatnim roku prognozowanego okresu osiągnie poziom 6435 mln m². Oznaczałoby to, że w latach 20015-22 skumulowany roczny wskaźnik tego rynku (CAGR) wyniesie 11,5 proc.

Największy segment tego rynku, stanowiący ok. 30 proc. całego wolumenu sprzedaży, stanowi odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi. Na drugim miejscu znajduje się robocza odzież niepalna.

Ponad 40 proc. światowego rynku ochronnej odzieży roboczej przypada na Amerykę Płn. Natomiast najszybciej rośnie sprzedaż tych wyrobów w regionie Azji i Pacyfiku (szacuje się, że roczny wskaźnik wzrostu do 2022 r. wyniesie tam 15 proc.).

Głównymi globalnymi graczami na tym rynku są: W. L. Gore & Associates, Microgard, Honeywell International, Lakeland Industries, Kimberly Clark Corporation i PBI Performance Products.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość